Maak Deze Kerst Magisch met IB Team en Win Grote Cadeaus! 🎄

Wedstrijd IB Team

Deze Kerst brengt IB Team jou iets unieks! 🌟 Doe mee aan onze exclusieve kerstcampagne en win prachtige cadeaus van €50 tot €550. Meld je bedrijf aan, vul het deelnameformulier in op www.ibteam.be, en maak kans op deze fantastische prijzen. Jouw kans op een magische Kerst begint hier!

Bij IB Team krijg je meer dan alleen feestvreugde. Geniet van voordeligere payroll, effectieve personeelsselectie, en gratis toegang tot onze planningstool. Schrijf je in voor 1 januari 2024 en blijf ons volgen op sociale media voor de bekendmaking van de winnaars. Mis deze unieke kans niet om jouw bedrijf een boost te geven!

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Inleiding

 • De wedstrijd wordt georganiseerd door IB Team welke een commerciële naam is van Idéfix bvba met statutaire zetel te 9000 Gent Jubileumlaan 109 ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0559.999.311  (“de Organisator”).
 • Dit reglement definieert de regels met betrekking tot de deelname aan de winactie van Organisator. Dit reglement is enkel beschikbaar op het URL https://ibteam.be/wedstrijd of via e-mail aan info@ibteam.be in het Nederlands.

Artikel 2: Voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd

 • De deelname aan de Wedstrijd impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van het onderhavige reglement, evenals enige andere beslissing die de Organisator en de jury zou kunnen nemen, en dit teneinde het goede verloop van de wedstrijd te garanderen. De Organisator behoudt zich het recht voor om een controle uit te oefenen op de wijze waarop de wedstrijd verloopt, deze te verkorten, te verlengen, deze aan te passen of te annuleren. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van dit reglement zal de geldigheid van de andere bepalingen van onderhavig reglement niet in het gedrang brengen
 • De Organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een Deelnemer die dit Reglement niet respecteert uit te sluiten of te diskwalificeren, voornamelijk in geval van verdenking van vals spelen of fraude tijdens deelname aan de Wedstrijd. Deelnemers hebben geen recht op beroep tegen dergelijke definitieve beslissingen door de Organisator.
 • De Organisator verklaart dat de wedstrijd in geen enkel geval verband houdt met Facebook, Instagram, Linkedin en TikTok.

Artikel 3: Verloop van de wedstrijd

 • De wedstrijd loopt van 1 september 2023 tot en met 31 oktober 2023 en is niet cumuleerbaar met andere kortingen of wedstrijden of acties
  • Voor de nieuwe leden: De deelname gebeurt door het voltooien van een inschrijving, opleiding en werk outfit volgens de regels van IB Team en langskomen verplicht aanmelden op één van info momenten in Ghelamco Arena 21 September 2023 / 29 September 2023 / 12 Oktober 2023 / 14 Oktober 2023 telkens van 15u00 tot 21u00 enkel op de 14de oktober van 10u00 tot 12u00 op locatie: Ghelamco Arena ingang Meetingcenter: Adres en ingang: Ottergemsesteenweg-Zuid 808, 9000 Gent. Parkeren kan op parking Albert Heijn (betalend). Ingang Meet District, lift naar de 4e verdieping box 34 in de gang.
  • Een andere manier om deel te nemen aan de wedstrijd is door het aanbrengen van een vriend of vriendin bij IB Team die voldoet aan een inschrijving, opleiding en werk outfit volgens de regels van IB Team. Per persoon die wordt aangebracht maakt de aanbrenger meer kans om te winnen. De aanbrenger die de meeste mensen heeft ingeschreven volgens de opgelegde regels wint automatisch één van de prijzen. (Alleen bij execo vindt er een loting plaats tussen beide)
  • Een derde winnaar zal worden getrokken uit de bestaande team, deelname enkel geldig mits foto in volledige outfit. (klassiek wit hemd, klassieke zwarte geklede broek en klassieke schoenen)
 • De winnaars worden op 1 november 2023 getrokken en bekend gemaakt.

Artikel 4: Prijs

De prijs van deze wedstrijd zijn 3 x  “Stand up Padle” pakket van het merk RTM ter waarde van € 576,00

Artikel 5 : Controle van de wedstrijd en beslissingen

 • Organisator controleert het goede verloop van de wedstrijd. Indien niet aan alle wedstrijdvoorwaarden wordt voldaan of in geval van misbruik, bedrog, fraude of schadeberokkening, behoudt Organisator zich het recht voor om de desbetreffende Deelnemer uit te sluiten van andere wedstrijden van Organisator.
 • Het resultaat van de wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Het kan niet worden betwist. Er kan geen communicatie (per post, e-mail of telefoon) plaatsvinden over het resultaat en het verloop van de wedstrijd. De communicatie van de winnaars is definitief.

Artikel 6: Persoonsgegevens

 • De persoonsgegevens worden verwerkt door de Organisator en zullen gebruikt worden voor het beheer van deze wedstrijd en om de winnaars te contacteren, dit in overeenstemming met het Algemeen Reglement tot bescherming van de gegevens n° 2016/679.
 • De gegevens van de Deelnemers, worden geregistreerd en behandeld door de Organisator om de identificatie van de Deelnemers aan de wedstrijd, het beheer en de publicatie van de resultaten mogelijk te maken. Met hun deelname stemmen de Deelnemers in dat hun posts, onafhankelijk of ze hiermee al dan niet een prijs winnen, met vermelding van hun profielnaam verschijnen op de website en in de andere communicatiekanalen die onder de redactionele verantwoordelijkheid van de Organisator vallen.
 • In geval een post gecreëerd door een Deelnemer persoonsgegevens bevat van een andere persoon (beeltenis (foto, video), naam,…), garandeert de Deelnemer dat hij aan deze persoon alle informatie waarnaar wordt verwezen in artikel 6 heeft overgemaakt, en dat hij de instemming van de betrokken persoon heeft bekomen om deze gegevens te verwerken en over te maken aan de Organisator voor een gebruik dat overeenstemt met dit regelement.
 • Overeenkomstig de toepasselijke bepalingen in verband met de bescherming van het privéleven met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heeft iedere Deelnemer het recht om toegang te krijgen tot gegevens die op hem/haar betrekking hebben en ze te laten corrigeren. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar info@ibteam.be of een gedateerde en gehandtekende brief te verzenden naar de Organisator op bovenvermeld adres met toevoeging van een bewijs van identiteit (bijvoorbeeld een kopie van de identiteitskaart).

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 • De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten, indirecte of directe schade (zowel lichamelijke schade als vermogenschade) die zich zou kunnen voordoen naar aanleiding van de deelname van een Deelnemer aan deze wedstrijd.

De Organisator is evenmin aansprakelijk voor:

 • Fraude van derden, valse verklaringen;
 • Foutieve of niet-ontvangen prijzen, bijvoorbeeld ten gevolgen van de opgave van onvoldoende, onvolledige of foutieve adresgegevens bij deelname;
 • Tekortkomingen van de post en/of koerierbedrijven bij de eventuele bezorging van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies);
 • Falen van het internet of technische diensten, hard- en/of software die noodzakelijk zijn voor de verwerking en het beheer van de resultaten van de wedstrijd evenals voor enig ander IT- probleem;
 • Het uitstellen, opschorten of annuleren van de wedstrijd;
 • Drukfouten, schrijffouten of lay-outfouten;
 • Het uitstellen, verkorten en/of wijzigen van het wedstrijdreglement of de wedstrijdformule.

Artikel 8: Toepasbare wet en geschillen

Het huidig reglement is opgesteld conform de Belgische wet. Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit dit reglement, meer bepaald wat betreft de geldigheid, interpretatie en/of uitvoering zijn de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.